OPEN CALL: Residens för bildkonstnärer som vill utveckla ett nytt performanceverk

Detta är en utlysning av ett unikt residens speciellt riktat till bildkonstnärer som vill utveckla ett nytt performanceverk på plats i Hälsingland i fantastiska lokaler i Stocksbo gamla skola som numera inhyser Stocksbo Kulturhus.

Är du bildkonstnär som önskar att utveckla ett performanceverk? Nu erbjuder Ôcken Kulturförening ett unikt pilotprojekt med stöd av Region Gävleborg, där vi erbjuder yrkesverksamma bildkonstnärer ett residens hos oss under våren 2024. Projektet leds av Markus Öhrn som är bildkonstnär med lång erfarenhet av performance. Markus är boende i Stocksbo och kommer att finnas på plats under hela residenset. 

Du får tillgång till egen lägenhet, atelje/scenrum, teknik, teknisk support samt ett stipendium på 15.000 SEK. Utöver detta ingår resor inom Sverige samt materialbidrag.

Residenset äger rum under två perioder:

Period 1: 15-28 januari 2024

Period 2: 19 februari – 2 mars 2024

Lördagen den 2 mars arrangerar Ôcken Kulturförening ett samtal mellan den inbjudna konstnären och publik – ett evenemang som är öppet för alla.

Du kan ansöka ensam eller i grupp (max 3 personer). Grupper betraktas som en sökande och får samma arvode som enskilda sökande. 

I din ansökan ber vi dig att kort beskriva ditt konstnärskap samt presentera syftet med din vistelse. Ansökan får ej överskrida en (1) A4 (exkl. bilagor: bilder, ljud- eller videofiler). Ansökan ska vara formaterad i PDF-format och vara oss tillhanda senast den 10  december klockan 00:00.

Om din ansökan innehåller bilder ber vi dig att lägga dessa på en ny sida i din PDF-fil. Samma gäller länkar till ljud, video eller övriga format.

Maila din ansökan till: residens@ockenkulturforening.se

Vid frågor om residenset är du välkommen att kontakta Markus Öhrn: ohrn.markus@gmail.com

Residenset genomförs med stöd av Region Gävleborg

Foto: Markus Öhrn.
Anna-Karin Rasmusson arbetade med utvecklingen av  sitt performanceverk ASSISTANS på Stocksbo Kulturhus under hösten 2021.